نرم افزار جامع مدیریت صادرات

توضیحات

روند صادرات دارای فرایند ها و مدیریت های پیچیده ای میباشد، که عملا مدیریت سنتی پاسخگوی مدیران نخواهد بود. از انبار کردن کالا ها، دسته بندی کالا ها، پیگیری روند سفارشات، پیگیری قرارداد، محاسبه مبلغ جریمه و ... با این تفاسیر مدیریت طبق الگو های سنتی بسیار زمان بر خواهد بود ضمن اینکه زمان مدیران به جا آنکه صرف اعمال اصلی و مدیریتی شود صرف اعمال یدی و کاغذ بازی خواهد شد.نرم افزار مدیریت بازرگانی خارجه با ارائه مدیریت یکپارچه و دسترسی سریع به اطلاعات شما را در امر مدیریت بازرگانی خارجه خود یاری خواهد کرد، تا ضمن مدیریت یکپارچه تجارت شما به حداکثر سود خود دست پیدا کند.

امکانات

  • مدیریت مالی دقیق
  • ثبت قرارداد با واحد های ارزی مختلف
  • تولید گزارشات مالی
مدیریت مالی دقیق

نرم افزار مدیریت صادرات فن آگین با قابلیت ذخیره قرارداد ها و نمایش دقیق وضعیت قرار داد و مرحله دقیق یک قرار داد، مبالغ قرارداد ها که میتواند هم به واحد ارز خارجه و هم به واحد ریال باشد، محاسبات و گزارش های دقیقی از وضعیت مالی به مدیران ارائه میدهد، و آنان را در مدیریت مالی هر چه بهتر یاری خواهد کرد.

تصور کنید شما به یک کشور خارجه مقدار بسیار زیادی کالا قرارداد کردید، و توافق کردید که آنان را تا یک تاریخ مشخص ارائه خواهید داد، نیز ضریب جریمه بابت هر روز را توافق کرده اید، در صورتی که بر سر ارسال محصولات مشکلی ایجاد شود و تعدادی از محصولات ارسال شوند، و تعداد دیگر با تاخیر ارسال شوند، جریمه ای که شما باید بپردازید چقدر خواهد بود؟ محاسبه جریمه ای که شما باید بپردازید بسیار دشوار خواهد بود، به طوری که لازم است نیرو های زیادی مدت زمان طولانی را برای این کار اختصاص دهند، تا مبلغ جریمه را محاسبه نمایند، لازم به ذکر است این تنها در یک مورد محاسبات مالی صدق میکند، محاسبات مالی دیگری را در نظر بگیرید که محاسبه دستی آن ها هفته ها به طول خواهد انجامید که زمان زیادی از سازمان میگیرد، نرم افزار مدیریت بازرگانی فن آگین با انجام انواع محاسبات مالی شما را از محاسبات دستی بی نیاز خواهد کرد تا تمرکز مدیران بر مدیریت و توسعه تجارت خویش باشد.